Samsung/ Sonoace/ Medison

Jeśli żądany produkt nie jest podany na liście i dla pytań jakiegokolwiek rodzaju skontaktuj się z nami proszę!

Samsung R3

USP-C025E00/WR PB-TZC2-5
USP-C028E00/WR PB-TZC2-8
USP-CN28E01/WR PB-TZCN2-8
USP-CN49E00/WR PB-TZCN4-9
USP-CZ24EA0/WR PB-TZC2-4/20
USP-E049E00/WR PB-TZEC4-9
USP-GN49E00/WR PB-TZEVN4-9
USP-LE5CE00/WR PB-TZLE5-12
USP-LN5CE00/WR PB-TZLN5-12
USP-LN5CE41/WR PB-TZLN5-12/40
USP-LZ5CED1/WR PB-TZL5-12/60
USP-PN24E00/WR PB-PN2-4


Samsung R5

USP-C028E00/WR PB-TZC2-8
USP-CZ24EA0/WR PB-TZC2-4/20
USP-CN28E01/WR PB-TZCN2-8
USP-CN49E00/WR PB-TZCN4-9
USP-GN49E00/WR PB-TZEVN4-9
USP-E049E00/WR PB-TZEC4-9
USP-C025E00/WR PB-TZC2-5
USP-LE5CE00/WR PB-TZLE5-12
USP-LN5CE00/WR PB-TZLN5-12
USP-LN5CE41/WR PB-TZLN5-12/40
USP-LZ5CED1/WR PB-TZL5-12/60
USP-PN24E00/WR PB-PN2-4


Samsung R7

USP-C025E00/WR PB-TZC2-5
USP-C028E00/WR PB-TZC2-8
USP-C049E00/WR PB-TZC4-9
USP-GN49E00/WR PB-TZEVN4-9
USP-L038E00/WR PB-TZL3-8
USP-LN5CE00/WR PB-TZLN5-12
USP-LZ5CE50/WR PB-TZL5-12/50
USP-PN24E00/WR PB-TZPN2-4
USP-PZ24EH1/WR PB-TZP2-4
USP-U049E00/WR PB-TZER4-9
USP-V026E02/WR PB-TZ3DC2-6
USP-V048E00/WR PB-TZ3D4-8
USP-V049E00/WR PB-TZ3DEC4-9
USP-VN48E00/WR PB-TZVN4-8
USP-W020H04/WR PCW-20-FGG/3B


Samsung U6

USP-C025E00/WR PB-TZC2-5
USP-C028E00/WR PB-TZC2-8
USP-C049E00/WR PB-TZC4-9
USP-GN49E00/WR PB-TZEVN4-9
USP-LN5CE00/WR PB-TZLN5-12
USP-PZ24EH1/WR PB-TZP2-4
USP-V026E02/WR PB-TZ3DC2-6
USP-V049E00/WR PB-TZ3DEC4-9
USP-W020H04/WR PCW-20-FGG/3B


Samsung UGEO H60

USP-CS14F70/WR PB-CS1-4
USP-C028F70/WR PB-C2-8
USP-CF49F20/WR PB-CF4-9
USP-L05DF30/WR PB-L5-13
USP-G049F10/WR PB-EVN4-9
USP-U049F10/WR PB-ER4-9
USP-V026F50/WR PB-3D2-6
USP-VZ48FT0/WR 3DC4-8ET
USP-VE48F50/WR PB-VE4-8
USP-V049F10/WR PB-3D4-9
USP-PE24F00/WR PE2-4
USP-P038F00/WR SP3-8
CV1-8AD


Samsung EKO 7

USP-CZ14DC0/WR PB-AKC1-4EC
USP-CZ26DS1/WR PB-AKC2-6IC
USP-L038D00/WR PB-AKL3-8
USP-LZ5DDS0/WR PB-AKL5-13IS
USP-PZ24DA0/WR PB-AKP2-4BA
USP-PZ38DA0/WR PB-AKP3-8CA
USP-P04CD00/WR PB-AKP4-12
USP-M037DM0/WR PB-AKMMPT3-7
USP-GZ49DD1/WR PB-AKEV4-9/10ED
USP-W020H04/WR PCW-20-FGG/3B
USP-W040H01/WR PCW-40-FGG/3B
USP-CF49D20/WR PB-AKCF4-9-A0


Samsung Accuvix XG

USP-C028D00/WR PB-AKC2-8
USP-CF49D20/WR PB-AKCF4-9-A0
USP-CZ14DC0/WR PB-AKC1-4EC
USP-CZ26DS1/WR PB-AKC2-6IC
USP-CZ49DD0/WR PB-AKC4-9/10ED
USP-G059D00/WR PB-AKVR5-9
USP-GZ49DD1/WR PB-AKEV4-9/10ED
USP-L038D00/WR PB-AKL3-8
USP-L05DD00/WR PB-AKLS5-13
USP-LF5CD01/WR PB-AKLF5-12
USP-LZ5DDS0/WR PB-AKL5-13IS
USP-LZ7GDS0/WR PB-AKL7-16IS
USP-M037DM0/WR PB-AKMMPT3-7
USP-P04CD00/WR PB-AKP4-12
USP-PZ24DA0/WR PB-AKP2-4BA
USP-PZ38DA0/WR PB-AKP3-8CA
USP-UZ49DD1/WR PB-AKER4-9/10ED
USP-V026D00/WR PB-K3DV2-6
USP-V026DZ1/WR PB-K3DC2-6
USP-V048D00/WR PB-K3DV4-8
USP-V059D00/WR PB-K3DV5-9
USP-V06CD00/WR PB-K3DV6-12
USP-W020H04/WR PCW-20-FGG/3B
USP-W040H01/WR PCW-40-FGG/3B


Samsung A30

USP-CZ26DS1/WR PB-AKC2-6IC
USP-EZ49DS0/WR PB-AKEC4-9IS
USP-G059D00/WR PB-AKVR5-9
USP-CF49D20/WR CF4-9 PB-AKC5-8
USP-L047D00/WR PB-AKL4-7
USP-LZ5DDS0/WR PB-AKL5-13IS
USP-LZ7GDS0/WR PB-AKL7-16IS
USP-V026D00/WR PB-K3DV2-6
USP-V059D00/WR PB-K3DV5-9
USP-V048D00/WR PB-K3DV4-8
USP-PZ24DA0/WR PB-AKP2-4BA
USP-W060H00/WR PCW-60-FGG/3B
USP-W020H04/WR PCW-20-FGG/3B
USP-W040H01/WR PCW-40-FGG/3B
USP-C016DS0/WR PB-SC1-6
USP-L05DD50/WR PB-L5-13/50
USP-L06FD20/WR PB-LS6-15


Samsung A35

PB-K3DV5-9
PB-K3DV4-8
PB-AKP2-4BA
CW6.0
PCW-40-FGG/3B
PB-SC1-6
PB-L5-13/50
PB-LS6-15
PB-AKVR5-9
CF4-9
PB-AKL4-7
PB-AKL7-16IS
PB-K3DV2-6
CA1-7A
CV1-8A
LA3-14A
LA3-16A
EA2-11B
DP2B


Samsung HS70

LA3-16A
LA2-9A
LA3-16AI
VR5-9
E3-12A
CA1-7A
CA2-8A
CF4-9
L3-12A
PE2-4
PA3-8B
CV1-8A
V5-9
LV3-14A
DP2B


Samsung WS80A

L3-12A
CA1-7A
CV1-8A
PE2-4
CF4-9
LA3-16A
LV3-14A
VR5-9
E3-12A
V4-8
V5-9


Samsung RS80

CA1-7A
CA2-8A
E3-12A
V4-8
V5-9
LV3-14A
PM1-6A
CW6.0
LA4-18B
PA3-8B
PA4-12B
DP2B
CV1-8A
CF4-9
L3-12A
L7-16
LA3-16A
LA3-16AI
LA2-9A


Samsung HM70A

L4-7
CF4-9
C2-6
PE2-4
P3-8
VN4-8
EVN4-9
V5-9
CA1-7AD
LA3-16AD
LS6-15
DP2B


Samsung R7

PB-TZC2-8
PB-TZC2-5
PB-TZLN5-12
PB-TZEVN4-9
PB-TZER4-9
PB-TZL3-8
PB-TZL5-12/50
PB-TZVN4-8
PB-TZ3DC2-6
PB-TZ3DEC4-9
PB-TZP2-4
PB-TZPN2-4
SP3-8
CF4-9
DP2B


Samsung H60

CS1-4
C2-8
CF4-9
EVN4-9
ER4-9
VE4-8
PE2-4
SP3-8
LF5-13
L5~13
CF2-8
CV1-8AD
CA2-8AD
CA1-7AD
LA3-14AD
3D4-9
V5-9
VR5-9
DP2B


Samsung HS30

CF4-9
ER4-9
EVN4-9
L5-12/50
LN5-12
C2-8
C2-5


Samsung HS40

CA2-8AD
CF4-9
LA3-16AD
EVN4-9
VN4-8
V5-9
PN2-4
L5-12/50
C2-8
C2-5


Samsung HS50

CA1-7AD
CA2-9AD
CF4-9
LA3-14AD
LA3-16A
V5-9
CV1-8AD
ER4-9
EVN4-9
PA4-12B
PE2-4
PA3-8B
DP2B
CW6.0


Samsung HS60

CA1-7AD
CA2-9AD
CF4-9
LA3-14AD
LA3-16A
LA2-9A
LA3-16AI
LA4-18BD
V5-9
CV1-8AD
PA4-12B
EA2-11B
PA1-5A
PA3-8B
DP8B
DP2B
CW6.0


Samsung HS70

CA1-7A
CA2-8A
CF4-9
L3-12A
LA3-16A
LA2-9A
LA3-16AI
VR5-9
E3-12A
PE2-4
PA3-8B
CV1-8A
V5-9
LV3-14A
DP2B
EA2-11B
LA4-18B
CA2-9A
CA3-10A
PA4-12B
MMPT3-7
DP8B


Samsung WS80

L3-12A
VR5-9
E3-12A
V4-8
V5-9
CA1-7A
C2-6
SC1-6
CA2-9A
L5-13
CV1-8A
PE2-4
CF4-9
LA3-16A
LV3-14A
EA2-11B
CA3-10A
PM1-6A
LA2-9A
PA3-8B
LA4-18B
EV3-10B
LM4-15B
PA1-5A
PA4-12B


Samsung RS80

CA1-7A
CA2-8A
CF4-9
L3-12A
L7-16
LA3-16A
LA3-16AI
LA2-9A
E3-12A
V4-8
V5-9
LV3-14A
PM1-6A
CW6.0
LA4-18B
PA3-8B
PA4-12B
DP2B
CV1-8A
LM4-15B
CA3-10A


Samsung RS85

CA1-7A
CA2-9A
CA3-10A
CF4-9
CA2-8A
EA2-11B
E3-12A
LA2-9A
L3-12A
LA3-16AI
LA3-16A
LM4-15B
LA4-18B
L7-16
PM1-6A
PA4-12B
PA3-8B
CV1-8A
EV3-10B
LV3-14A
V5-9
DP2B
CW6.0
DP8B
MMPT3-7


Samsung/Medison/Sonoace X1

GPB-2C5Z
GPB-2MC5Z
GPB-4EV9Z
GPB-5LS12Z
GPB-5L12Z


Samsung/Medison/Sonoace X4

PB-C2-4ES-N
PB-C2-5ET-N
PB-C3-7ED-N
PB-C4-9/10ED-N
PB-EC4-9/10ED-N
PB-EC4-9ES-N
PB-EC4-9IS-N
PB-HL5-12ED-N
PB-L5-12/50EP-N


Samsung/Medison/Sonoace X6

PB-C2-5EP
PB-C2-8-N
PB-C2-4ES-N
PB-C4-9/10ED-N
PB-EV4-9/10ED-N
PB-ER4-9/10ED-N
PB-HL5-12ED-N
PB-L5-12EP-N
PB-L5-12/50EP-N
PB-L3-8-N
PB-LN5-12-N
PB-P2-4AH-N
PB-P3-7AC-N
PB-BCC4-9-N
PCW-20-FGG/3B
PCW-40-FGG/3B


Samsung/Medison/Sonoace X8

PB-AXC2-5EL
PB-AXC2-5EP
PB-AXC3-7EP
PB-AXC2-8
PB-AXC4-9/10ED
PB-AXEV4-9/10ED
PB-AXER4-9/10ED
PB-AXHL5-12ED-N
PB-AXL4-7EL
PB-AXL5-12EP
PB-AXL5-12/50EP
PB-AXL5-12EC
PB-AXLN5-12
PB-AXP2-4AA
PB-AXP2-4AH
PB-AXP3-5AC
PB-AXP3-7AC
PCW-20-FGG/3B
PCW-40-FGG/3B
PB-AXMPT4-7
PB-3DC2-6ET
PB-3DC4-8ET
PB-3DC2-6
PB-3DEC4-9ES


Samsung/Medison/Sonoace MySono U5

PB-TZC3-7EP
PB-TZLN5-12
PB-TZEV4-9ED
PB-TZC2-8
PB-TZL5-12EP
PB-TZAXP2-4AH
PB-TZ3D2-6ET
PB-TZ3D2-6


Samsung/Medison/Sonoace R3

PB-TZCN2-8
PB-TZCN4-9
PB-TZC2-4/20
PB-TZEC4-9
PB-TZLN5-12/40
PB-TZL5-12/60
PB-TZLV5-12/60


Samsung/Medison/SonoAce R5

PB-TZC2-8
PB-TZCN2-8
PB-TZCN4-9
PB-TZC2-4/20
PB-TZEVN4-9
PB-TZEC4-9
PB-TZLN5-12
PB-TZLN5-12/40
PB-TZL5-12/60

 

Samsung/Medison/SonoAce R7

PB-KC2-8-N
PB-KEV4-9/10ED-N
PB-KER4-9/10ED-N
PB-KLN5-12
PB-KHL5-12ED-N
PB-KL5-12/50EP-N
PB-KL3-8-N
PB-KP2-4AH-N
PB-K3DC2-6
PB-K3DC4-8ET


Samsung/Medison/SonoAce EKO 7

PB-AKC1-4EC
PB-AKL3-8
PB-AKP4-12
PB-AKP2-4BA
PB-AKP3-8CA
PB-AKL5-13IS
PB-AKC2-6IC
PB-AKMPT3-7
PCW-20-FGG/3B
PCW-40-FGG/3B


Samsung/Medison/SonoAce Accuvix V10

PB-AXC2-5EL
PB-AXC2-6IC
PB-AXC3-7IM
PB-AXC4-9/10ED
PB-AXEV4-9/10ED
PB-AXER4-9/10ED
PB-AXEC4-9IS
PB-AXL4-7EL
PB-AXL5-12/50EP
PB-AXL5-13IS
PB-AXL7-16IS
PB-AXLT4-7
PB-AXLS5-13
PB-AXP2-4AC
PB-AXP2-4BA
PB-AXP3-5AC
PB-AXP3-8CA
PCW-20-FGG/3B
PCW-40-FGG/3B
PB-AXMPT4-7
PB-3DC2-6ET
PB-3DC4-8ET
PB-3DEC4-9ES
PB-3DV6-12


Samsung/Medison/SonoAce Accuvix V20

PB-AXC1-4EC
PB-AXC2-5EL
PB-AXC2-6IC
PB-AXC3-7IM
PB-AXC4-9/10ED
PB-AXEV4-9/10ED
PB-AXER4-9/10ED
PB-AXEC4-9IS
PB-AXL4-7EL
PB-AXL5-12/50EP
PB-AXL5-13IS
PB-AXLS5-13
PB-AXL7-16IS
PB-AXLF5-12
PB-AXP2-4BA
PB-AXP3-8CA
PCW-20-FGG/3B
PCW-40-FGG/3B
PB-3DC2-6ET
PB-3DC4-8ET
PB-3DV2-6
PB-3DV4-8
PB-3DV6-12
PB-3DV5-9
PB-3DEC4-9ES
PB-AXMPT4-7


Samsung/Medison/SonoAce Accuvix XG

PB-AKC1-4EC
PB-AKC2-6IC
PB-AKC4-9/10ED
PB-AKEV4-9/10ED
PB-AKER4-9/10ED
PB-AKVR5-9
PB-AKL3-8
PB-AKL5-13IS
PB-AKLS5-13
PB-AKLF5-12
PB-AKP2-4BA
PB-AKP3-8CA
PB-AKP4-12
PCW-20-FGG/3B
PCW-40-FGG/3B
PB-K3DC2-6
PB-K3DV4-8
PB-K3DV5-9
PB-K3DV6-12
C3-7ER 4.5 MHz, Convex R60
HC3-6 3.5 MHz, Convex R60
CLA 35/40 (HC2-5ED) 3.5 MHz, Convex R40
C3-7ED 3-7 MHz, Convex R50
EC4-9/10ED 4-9 MHz, Micro-convex R10
L5-9EC 5-9 MHz, Linear 38 mm
C4-9/10ED 4-9 MHz, Micro-convex R10
C2-5ET 2-5 MHz, Convex R40
HL5-9ED 5-9 MHz, Linear 38 mm
C3-7ED 3-7 MHz, Convex R50
EC4-9/10ED 4-9 MHz, Micro-convex R10
L5-9EC 5-9 MHz, Linear 38 mm

 

Jeśli żądany produkt nie jest podany na liście i dla pytań jakiegokolwiek rodzaju skontaktuj się z nami proszę!